ระบบรับสมัครสอบครูผู้ช่วย 67
ระบบรับสมัครสอบครูผู้ช่วย 67
https://obec67.thaijobjob.com
ปิดรับสมัคร วันที่ 14 พฤษภาคม 2567 เวลา 16.30 น.
ค้นหาข้อมูลเขตพื้นที่การศึกษาที่เปิดสอบ
ค้นหาวิชาเอกที่เปิดสอบ
จำนวนผู้สมัครสอบครูผู้ช่วย สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ข้อมูล ณ วัน ศุกร์ ที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 (อย่างไม่เป็นทางการ)

55

คณิตศาสตร์

128

ภาษาไทย

5

ประถมศึกษา

84

ปฐมวัย

272

รวมทั้งสิ้น

สอบผู้บริหารสถานศึกษา
ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา : [12 พฤษภาคม 2567]
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ภาค ก และมีสิทธิเข้ารับการประเมิน ภาค ข และภาค ค การคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา : [30 เมษายน 2567]
2-4 พฤษภาคม 2567 ยื่นเอกสารการประเมินภาค ข และ ภาค ค
7-9 พฤษภาคม 2567 ประเมินภาค ข และ ภาค ค
11 พฤษภาคม 2567 สัมภาษณ์
ภายใน 13 พฤษภาคม 2567 ประกาศผล

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา : [18 เมษายน 2567]
วันที่สอบ : วันเสาร์ที่ 27 เมษายน 2567 เวลา 09.00 - 12.00 น.
การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2567
29 มีนาคม 2567
สอบครูผู้ช่วยกรณีพิเศษ
ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2567
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือเหตุพิเศษ : [22 เมษายน 2567]
สอบข้อเขียน : วันเสาร์ที่ 4 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่ อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ
สอบสัมภาษณ์ : วันอาทิตย์ที่ 5 พฤษภาคม 2567 รายงานตัว เวลา 07.30 - 08.00 น. ณ โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่ อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักคณะกรรมการการศึกษาขึ้นพื้นฐาน พ.ศ.2567
28 มีนาคม 2567
ตำแหน่งที่เปิดสอบ
  • ครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ : 19 อัตรา
  • ผู้อำนวยการสถานศึกษา : 8 อัตรา
  • รองผู้อำนวยการสถานศึกษา : 14 อัตรา